CHI BỘ THCS NGŨ PHÚC 
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN
Năm học: 2021-2022
  Ngũ phúc, ngày 10 tháng 9 năm 2021
STTHọ tênNgày sinhĐảng viên
1Vũ Tiến Hưng17/06/1975Bí thư Chi bộ
2Đào Đức Nhớ13/12/1967Phó BT Chi bộ
3Nguyễn Công Thăng05/10/1976Chi ủy viên
4Vũ Văn Đăng12/04/1981Đảng viên
5Nguyễn Thị Giang03/09/1969Đảng viên
6Cao Thị Hoa15/08/1976Đảng viên
7Nguyễn Trọng Hòa23/02/1976Đảng viên
8Ngô Thị Lan03/11/1977Đảng viên
9Nguyễn Thị Liêm19/01/1978Đảng viên
10Nguyễn Thị Lý10/05/1982Đảng viên
11Đào Thị Phượng02/09/1977Đảng viên
12Phạm Thị Thúy21/10/1993Đảng viên
13Vũ Thị Phương Thủy10/09/1976Đảng viên
14Nguyễn Quốc Vương15/01/1979Đảng viên