CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS NGŨ PHÚC 
DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN 
Năm học: 2021-2022
 Ngũ Phúc, ngày 15 tháng 10 năm 2021
STTHọ tênChức vụ đoàn thể
1Đào Thị PhượngChủ tịch Công đoàn
2Nguyễn Thị LiêmPhó CT Công đoàn
3Cao Thị HoaUV Công đoàn
4Nguyễn Thị Hương (A) 
5Nguyễn Thị Hương (B) 
6Nguyễn Tuấn Anh 
7Vũ Văn Đăng 
8Nguyễn Thị Giang 
9Nguyễn Trọng Hòa 
10Phạm Thị Hoài ( HĐ ) 
11Vũ Tiến Hưng 
12Vũ Thị Hương 
13Ngô Thị Lan 
14Vũ Thị Lượt 
15Nguyễn Thị Lý 
16Đào Đức Nhớ 
17Bùi Hữu Phúc 
18Vũ Thị Quyên 
19Ngô Thị Tân 
20Nguyễn Công Thăng 
21Phạm Thị Thúy 
22Vũ Thị Phương Thủy 
23Vũ Thị Vân 
24Nguyễn Quốc Vương