Friday, 30/09/2022 - 23:16|
Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Ngày hội Vui Tết Trung thu tại trường TH & THCS Thanh Sơn

Chiều ngày 09/09/2022, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Thanh Sơn hân hoan tổ chức Ngày hội Vui Tết Trung thu cho học sinh toàn trường, dưới đây là các hoạt động tiêu biểu:


Tác giả: Trường Tiểu học Thanh Sơn